Дзержинский мясокомбинат

Дзержинский мясокомбинат

10 товаров
ЗаглушкаВет­чи­на руб­ле­ная «По-до­маш­не­му» 500 г
Товар удачи
5,47 р.
5,25 р.от 4 шт
Вет­чи­на руб­ле­ная «По-до­маш­не­му» 500 г4.2 (21)Дзер­жин­ский мя­со­ком­би­нат
ЗаглушкаСо­сис­ки «Род­ныя мяс­ці­ны» из ку­ри­но­го филе, 350 г
4,91 р.
4,71 р.от 4 шт
Со­сис­ки «Род­ныя мяс­ці­ны» из ку­ри­но­го филе, 350 г4.8 (11)Дзер­жин­ский мя­со­ком­би­нат
ЗаглушкаСо­сис­ки «Сасі­сач­кі ця­лячы­я» выс­ше­го сорта, 350 г
5,40 р.
5,18 р.от 4 шт
Со­сис­ки «Сасі­сач­кі ця­лячы­я» выс­ше­го сорта, 350 г4.4 (9)Дзер­жин­ский мя­со­ком­би­нат
ЗаглушкаПро­дукт из сви­ни­ны мясной «Ба­лы­к» сы­ро­коп­че­ный, 100 г
7,92 р.
7,60 р.от 4 шт
Про­дукт из сви­ни­ны мясной «Ба­лы­к» сы­ро­коп­че­ный, 100 г5.0 (6)Дзер­жин­ский мя­со­ком­би­нат
ЗаглушкаПро­дукт из сви­ни­ны «Кум­пя­к» сы­ро­коп­че­ный, 100 г
6,60 р.
Про­дукт из сви­ни­ны «Кум­пя­к» сы­ро­коп­че­ный, 100 г4.0 (2)Дзер­жин­ский мя­со­ком­би­нат
ЗаглушкаКол­ба­са варено-коп­че­ная «Сла­вян­ска­я» из мяса птицы, 700 г
6,12 р.
5,88 р.от 4 шт
Кол­ба­са варено-коп­че­ная «Сла­вян­ска­я» из мяса птицы, 700 г4.1 (14)Дзер­жин­ский мя­со­ком­би­нат
ViberTelegram